یک روز باید رفت... یک روز که نمیدانی، برف میبارد یا باران!
که نمیدانی، شروع پاییز است یا اواخر زمستان...
فقط راهی میخواهی برای رفتن...و دلی میخواهی برای کَندن از خاطرات!...
گاهی اوقات، باید خیلی از چیزها، تنهایی تجربه شوند...

"فائزه لرستانی"

عکس از: خودم