من نمیدونم چرا وقتی سینماها و کافی شاپا و بعضی هتلا و بعضی فضای سبزا فوتبال پخش میکنن همه م مختلط کنار هم میشینن میبینن جیغ و هوراهاشونم میکشن، استادیومارو واسه مسابقات فوتبال برای ورود خانوما آزاد نمیکنن!


پ.ن: سینما که تازه موقعیت به مراتب حساس تری داره نسبت به استادیوم! به نظرم!