نزدیک به ۷۲ ساعته دارم بصورت عمیق ‌وجدی به این فکر می‌کنم که چی می‌شد میدیدیش، تصور می‌کردیش، می‌خواستیش و بعد میداشتیش! بین دستات، به فاصله ۰!... چی می‌شد؟! و چی میشه که بعضیا به نظر میاد دارنش؟!...بله! بعضیا همچین موهبتی دارن و من می‌خوام بدونم رازش چیه...!