خریدا دستم بود و دیدم همچنان جلو ماشین وایستاده. از در پشتی خریدارو گذاشتم تو ماشین، برگشتم که سوار شم دیدم صدام میکنه که :"خانوم شما کاری ندارین انجام بدم براتون؟"، منظورشو نفهمیدم و همینجور که هاج و واج گویان میگفتم :"نه، قربونتون، چه کاری آخه!"، جمله دومشو گفت که :"دستشویی م باشه من میشورم" . ماتم برد! ظاهرش اصلا به افراد مستحق اینجوری نمیخورد. رفتم جلو گفتم ممنون اما کاری نیست، ادامه داد که گازشو قطع کردن چون پول گازو نداشته بده، در نتیجه غذا نمیتونه درست کنه برای بچه هاش... بیشتر که ادامه داد دیدم همسرش فوت شده، و همینجور که اینارو تعریف میکرد اشک بیشتری تو چشماش جمع میشد...پرسیدم مگه کمیته امداد کمک نمیکنه بهتون؟ گفت دوماه یبار 120 تومن بهشون میده که من هرچی حساب کتاب کردم دیدم ماهی 60 تومن برای یه خونواده مثل خونواده این آدم، واقعا منصفانه نیست!... شمارشو گرفتم ازش و قرار شد معرفیش کنم چند جا. پریروز سرکار، ماجرارو برای چند نفر تعریف کردم، و فکر میکنین مکالمه به چه سمتی رفت؟ اینکه الان تکنیک شده این سبک گدایی!!!!!! هنوزم مخالف این ماجرام و همون لحظه م به حضار گفتم چند روز پیشم که تو مسیرم یه خانومه دست تکون داد و سوارش کردم تا یه مسیری برسونمش، همینجور مشکلاتی داشت، و درخواست پولم نکرد، فقط داشت تعریف میکرد، و اونم به کمک دوماه یبار با مبلغ فوق ناچیز کمیته اشاره کرد. پس تکنیک نمیتونه باشه... بماند که جمع کاملا بی اعتماد بودن و سعی میکردن قانعم کنن که اگه جایی معرفیش کنی و مشکلی پیش بیاد، مسئولیت گردن توئه...

داشتم فکر میکردم پس درآمدای کمیته امداد کجا میره!...اطرافیان میگفتن پولای مردمی که به صندوقا میره رو تو مراسمای خاص صرف مثلا ایتام میکنن، ازون پول چیزی به سرپرستا نمیرسه، ولی من همچنان معتقدم درآمدای کمیته امداد اونقدری هست که بتونه جلوی قطع شدن گاز یه بیچاره و گرسنه موندن بچه هاشو بگیره.


هشتگ احسان علیخانی طور


پ.ن: ماه رمضونا مبارکا