بعد از بالغ بر دومـــاه قرار شد همو ببینیم. منم مسئول کرده بود جای قرار، یه جای جدید باشه و چون ساعت شیش قرار بود همو ببینیم، یه کافه رو رندوم انتخاب کرده و بسم الله گویان روانه شدم. فضای کافه نیمه تاریک بود و بخش اعظم میز و صندلیا و مبل راحتیا تو ارتفاع قابل توجهی از سطح زمین واقع شده بودن، بوی سیگار تو تار و پود اجسام جامد و غیرجامد فضا حس میشد و هیشکی نبود جز ما دونفر و کافه چیا. طعم میلک شیک شکلاتیشون در حد قاطی کردن بستنی شکلاتی کاله با یه سوم لیتر شیر بود، که با دود غلیظی که یکیشون پنج ثانیه یکبار از دهنش بازدم میداد قاطی شده بود که نتیجه‌ش واکنشای مهیج العقول مخاط بینی و دیواره ریه من بود به انضمام از کار افتادن قوه چشاییم. این وسط ذهنمم درگیر قیافه یکیشون بود که کجا دیدمش! و چون باید به وقت، به صحبتای اون واکنش مناسب نشون میدادم، به درگیری ذهنیم با جواب "چهره تیپیکاله دیگه!!" برخورد میکردم و متاسفانه جوابم نمیداد... با اینکه شب که رسیدم خونه، شالم بوی سیگار گرفته بود، گرسنه‌م بود، نشستن مداوم چهارساعته اونجا گردن دردمو بیدار کرده بود و آخرم نفهمیده بودم چرا چهره کافه چی انقد آشنا بود، ولی حرف زده بودیم، اونقد حرف زده بودیم که اگه فردا باز ببینمش دیگه چیزی نداریم بگیم!، از حرفا نتیجه گرفته بودیم، اونقد نتیجه گرفته بودیم که من یه علامت سوال گنده تو ذهنم به یه علامت سوال نخودی تبدیل شده بود، برای هم یه سری یادآوریا کرده بودیم و تحفیف گرفته بودیم!! درسته که من دیگه عمراً پامو تو اون کافه بذارم، ولی همون کافه، نشست سر حوصله یه سری نیم گره هارو باز کرد، حالا ظاهر و باطنش بد، واسطه خوبی بود... آدمی از یه عصر بهاری معمولی چه توقع مضاعف دیگه ای داره؟؟ طبیعتا خیلی!! ولی با این نصف و نیمم میشه سر کرد. نمیشه؟!


پ.ن1: دوستمون دختر بود :| گفتم جلوی هدر رفتن انرژی حاصل از فعل و انفعال یه سری سلول خاکستریو بگیرم:دی

پ.ن2: بله! شاید باورتون نشه ولی زندگی در پایتخت میهن پهناورم منو از ناحیه ریه مصدوم کرد، آلرژی مستقیم به دود سیگار.

پ.ن3: یکی از دلایلی که کافه زدن درآمد داره، همین مساله بالاس! یعنی شما چایی نبات با نون خشک بده، بهرحال ملت یه جا واسه حرف زدن میخوان! گیریم فقط یبار :|

پ.ن4: با این سوال مواجهم که "کامنتارو باز کنم که چی؟" که بالفاصله پشت بندش این سواله میاد "ببندم که چی؟" متاسفانه! :| (باز کنم و بعضیارو تایید نکنم چطوره؟ :دی موافقا دستا بالا :دی )