یه چیزی رو متوجه شدم

از سال ۸۵ که دارم وبلاگ مینویسم، به مدت تقریبا ۳ سالِ و حتی یه قدری بیشتر که نوع ادبیات نگارشم ثابت مونده

این خوب نیست

درجا زدنه

و دلیلشو فهمیدم

بیشتر از ۵ ساله که کتاب نخوندم... خوندم اما نه درست و حسابی

فاجعه ست

منی که گونی گونی کتاب در سن ۹ سالگی میبخشیدم به این و اون

ضعف مطالعه درم بیداد میکنه

نامردم اگه یه فکری بحال خودم نکنم