میدونین، فالو کردن مهم نیست... ممکنه هیچوقت اسمت جزو اون +۱۰۰ ها نباشه، و چیزی از اصالت فالوئر بودنت کم نشه.

توی زندگی بیرون از اینجام همینه.