به اینکه چرا اونجور چیزیو گذاشته بودن ورودی نی(!)، یا به اینکه

چرا کیک یخچالیو که شامل بیسکوییت پتی‌بور مابین حجمی شکلات

صبحانه میشد جای کیک شکلاتی میفروختن و یا به اینکه چرا

پرتغال توت فرنگیشون مزه نکتار تکدانه میداد و یا حتی به اینکه میز شبیه میز تولد نیست هم کار ندارم.

میخوام تغییر زاویه رو تو نگاه کردن به مسائل نشون بدم.

موفق شدم یا نه؟!...


پ.ن۱: البته بعدش رفتیم شام خوردیم مثل آدمیزاد، یه تولدی در

کرده باشیم حداقل... ولی خب:|

پ.ن۲: خیر، تولد من نبود

پ.ن۳: خیر مقصود از عنوان، القا ژانر درام_عاشقانه نبود

پ.ن۴: دیگه ببخشید اگه سوالای احتمالیو یادم رفت پینوشت کنم!