الان سوال اینجاست :

تهران یا شهر خودم؟

طرحُ عرض میکنم!

تهران و زندگی در خوابگاه و پخت و پز با خود و صرف هزینه و داشتن مزیت‌های زندگی در پایتخت

یا

شهر خودم و زندگی در اتاق خودم و پخت و پز نکردن و هزینه صرف نکردن و نداشتن مزیت‌های زندگی در پایتخت


یکی از غیب بیاد بگه من چیکار کنم دقیقا :|