دیروز ظهر بهم پیشنهاد داد بعنوان درمان، ناهار رو باهاش برم بیرون در بخش دسر، شیک محترم قسمت من شد.

گرچه اینجا فکر کنم فقط یه نفر منو بشناسه کمی، ولی بدم نمیاد تصور بقیه رو بدونم. من چجور آدمی م به نظرتون؟...


پ.ن: کامنتارو با ذکر صلوات باز می‌کنیم ببینیم چی میشه😅