نمیشه بورو فرستاد؟! چرا نمیشه واقعا؟! :|

اینجا سی‌سی‌یو ئه، خب؟ لوکیشن الانو میگم! سی سی یو (فکر کن حالم بذاره هی هر دفعه نیم فاصله بزنم!)ته یه راهروئه که راه در رو نداره، تقریبا هم 10 تا تخت دارن اینجا، بعد یه آشپزخونه هست این ته، پرستارا چایی و صبحونه و اینا میخورن، شد؟

حالا من الان بهتون بگم تا ته اینوری راهرو رو بوی کوکوی سبزی برداشته شماها باور میکنین؟!!:| والا به خدا اگه معیارای WHO برای یه محیط استریل این مدلی، کوکوی سبزی رم شامل بشه!

بعد فکر نکنین از خونه میارن ها!! نه! میارن اینجا میپزن! یعنی سبزیاشو همینجا سرخ میکنن، روغنشو همینجا میریزن! کلا آشپزخونه ست! من نمیفهمم واقعا چیمون به استانداردای جهانی نزدیکه!


پ.ن: منم همیشه گرسنه‌م! چه یه چیزی قبلش خورده باشم چه نخورده باشم، در هر حال گرسنه‌م! الان معده م وضعیتش شبیه معده دم افطاره :|