بعضی وقتام کلی جلوی زندگی فیگور میگیری، واسه خودت اولدورَم بولدورَم راه میندازی، بعد دقیقا تو اون لحظه حساس که حواست به فیگورت و دور و برته، به دست خودت رسما صحنه رو خراب میکنی!

درست میشه ها! گاهی اوقات! ولی خب، اون لحظه رو از دست دادی بهرحال...

مثل فلاش دوربینی که حواسم نبود و اسانسورگرافی یه خلقیو به باد داد!