خب، نهایتا پس از تقریبا یک هفته به وطن برمیگردم. الانم تو فرودگاه نشستم تا خدا ساعت دیگه که پروازمه! یعنی من هردفعه میام این شهر ملت به طرز عجیبی به سمت فروپاشی در حرکتن🤦🏼‍♀️

حالا کار ندارم، خلاصه که مغزم کار نمیکنه الان، یه ویو تصویری همینجور دورهمی از این چند روز میذارم محض خالی نبودن عریضه.

همینجوری، محض ثبت ‌درهم برهم ایسم (دیشب بود البته)


البته خواستم قید کنم همین امروز که من داشتم میومدم هوا صاف شد پاک شد آبی شد کوهه معلوم شد اصلا رفتن من شد اومدن این (میدون ولیعصر هستن)

اینم آقای اسنپی که منو آورد فرودگاه چسبونده بود اینجا یا یکی چسبونده بود یا نمیدونم خلاصه! اون اهنگای‌زیرخاکی عارفو بگو!! ترکیدم یعنیا


پ.ن: فرودگاه نیستین؟ کار نمیکنین؟ بیاین دو‌کلوم حرف بزنیم بابا :|