باران دیشب گفت یه چیز شاد بنویسم، دیدم راست میگه‌ها! اه اه این چه ادا اصولیه بعد سه ماه!

آقا، همت کنین یه دومینو راه بندازیم با هشتگ #درلحظه ، هدف؟ تمرین کنیم از لحظه‌ای که توشیم بدون فکر کردن به قبل و بعد، لذت ببریم یا حداقل حس معمولی داشته باشیم، بدون نگرانی با پشیمونی یا اضطراب یا هیجان یا هر حسی که به قیل یا بعد از لحظه حال مربوط میشه. هم؟

مثلا من، در همین لحظه از خوردن این مدل لینا کیفورم! آقا مزه بادوم زمینی میده با بافت پفک، یه سری موزیک رندمم داره از تلویزیون پخش میشه که احتمالا الان همین الان، ایناها عوض کردم، به یه سری‌موزیک رندم دیگه به زبون ترکی!

شماها از درلحظه‌تون برام بنویسین منم تگ‌ کنین:دی بدووییین