دیشب بعد مدتها دیدمش و بحث شروع شد...

نسخ قدیمی کتابهایی رو خونده بود و چیزای عجیبی میدونست و میگفت...

تا اینکه بحث رسید به یه فرقه از یکی از ادیان که طبق علومی، چیزهایی رو تقریبا برات پیش بینی میکنن...

امروز یه سر به سایتشون زدم و وقتی نتیجه مرتبط با خودم رو خونده نخونده نصفه نیمه رها کردم، حقیقتا شوک زده بودم...

تا امروز عصر که با دایی وسطی حرف زدم و حالم خوب شد...

چیز عجیبیه، یکسری ادیان، فرقه ها، علوم و کتابا!!...

.

.

.

پ.ن: یکی از بحثای دیشب، رسید به حیات در کُرات دیگه، که میگفت اسنادی منتشر شده بصورت غیرعلنی، که حاکی از وجود حیات

و رفت و آمد اون حیات به کره زمینه...یه چیزای جالبی هم در مورد مریخ گفت و شخص سوم حاضر در گفت و گو به یه تحقیق در مورد

اشکانیان اشاره کرد که یه چیز فوق‌العاده بود از نظر من!!...موجوداتی زمان اشکانیان بودن و یه داستان جالب که فرصت بشه بهش اشاره

میکنم (شایدم نکردم :پی)