چیه؟

فکر کردین میام از یه به قول لافکادیو دلبرِ شیرین صحبت میکنم؟

خیر آقاجان خیر

پای سیب درست کردیم اونم واسه اولین بار

اینجور از هر بخش وجودم هنر میپاشه
گفتم تنوع بشه یه پست عکسدار بی محتوا بذارم:دی

خیر، روشم نسوخته، دوبل طلایی شده:دی

اینو که خودش دلبریه، در حالیکه یک ساعت بعد باید میرفتم مهمونی پختم. بعبارتی یک ساعت قبل مهمونی تا خرتناق تو آرد و بکینگ پودر

و جوز هندی بودم. از دارچینشم نگم دیگه

جاتون خالیست خلاصه


و آهان یه چیزی

آقا این چیه جدیدا نمیشه بگی "ایشالا" چون اگه بگی ینی خدارو خاک کردیم کشتیم یه همچین چیزی:|

اوضاعی درست کردنا :|