به عنوان جایی برای نگارش حسو حال و اخبار قبل و حین و بعد ورود به سال جدید، اولین دفعه‌ست که حس میکنم اینجاها خیلی سوت و کوره!

البته استثناً اینجا! وگرنه سایر لوکیشن‌های وابسته به فضای مجازی، هر بیست و چهار ساعت یکبار درحال انفجاره!

یا همه رفتن کنسرت گرجستان، یا ترکیه، یا فرانسه یا بالی یا کنسرت بهنام بانی، یا انزلی یا کیش یا قشم و در بدترین حالت فست فودی سرکوچه‌شون در حال لایو گذاشتن!

عده قلیلی هم مثل من از شرایط فعلیشون راضی‌ن، هیچم به روی خودشون نمیارن رفتن سر کارو پیچوندن به بهانه سفر نرفته!...

بهرحال که...ساکته! اونم خیلی!