وقتی لیستی میرین به نماینده های مجلس رای میدین

همین میشه دیگه

الان من و موگرینی همین دو دقیقه پیش یهویی رو بورسِ سلفیای

دنیاس

جالب اونایی ان که ورداشتن اون دوتا ورزشکارو سر مسابقه با هم ریشای اون کشور بیریخته که خاک عالمو کرده تو سر و صورت قبله ی عالم، ایکبیری، از پا اویزون کردن، حالا انتقاد نکن، کی بکن

آره و اینا


پ.ن: به سید میگم ژن برتر این قشری، میگه بی مایه فطیره

الان مایه دارش که اگه راه میداد با موگرینی پیوند کووالانسی میداد

بعد سلفی میگرفت

وامصیبتا حاجی

وا اسفا :دی