بعضی حس‌ها یهویی میان، یهویی حال آدمو خوب میکنن و یهویی میرن! شاید تو نگاه اول رفتنشون غم‌انگیز به نظر بیاد، ولی موندشون ممکنه تاثیر خوبشونو بد کنه، کی میدونه...!

سرم پایین بود و مشغول گوشیم بودم که در اتاق باز شد و مسئول خوابگاه همراه با یه خانوم که بعدها فهمیدم مادر یکی از دختراست، وارد شد، یه نگاه به اطراف انداخت و دنبال یه تخت خالی که پایین باشه گشت، میدونستم تختای پایین پره پس گفتم موردی نداره من جابجا میشم که ایشون راحت باشن، مسئول خوابگاه رفت و ما تنها موندیم. نشست روی صندلی، یکم جابجا شد و قیافه نیمه مبهوت منو که دید لبخندی زد و شروع به تعریف کرد بی اینکه من چیزی بپرسم. از کرمانشاه میومد و نوبت دکتر داشت، و هیچکدوم از حرفاش منو اونقدر که ظاهرش متعجب و جذب کرده بود، نکرد. چشم‌های عجیب با ترکیب رنگی از عسلی، میشی و رگه‌های قهوه‌ای روشن، قد بلند و اندامی که بعد خودش توضیح داد دلیلشون ورزشه. کاملا مامان بود! از نگرانی برای من صبحا که میخواستم برم و پیگیر صبحانه خوردنم میشد، تا شبها قبل خواب و نصیحت و صحبت از این در و اون در. روز اخر برام تعریف کرد که دخترش و نوه‌ش چه شرایطی دارن، که دوتا پسرش رو چه امیدا داشت و چه عروسهایی داره، که میخواد از ایران بره و وقتی من گفتم همسرتون چجوری یه دختر کرد زیبا مثل شمارو میتونه رها کنه که تنها برین، تیر خلاص نصیحتای چند شب گذشتش رو زد و اصرار داشت ازم قول بگیره که هیچوقت ازدواج نمیکنم چون حیف زیباییمه که برای یکی دیگه خرج کنم! از روی صندلی پاشد، اومد کنارم لبه تخت نشست دستشو برد سمت موهام و شروع کرد دونه دونه شمردن چیزهایی که اسمشونو زیبایی گذاشته بود و تا قبل خواب یه کتاب از خاطراتشو برام تعریف کرد. صادقانه‌ش این بود که با اینکه قولی که میخواست رو علی‌رغم تلاش زیاد نتونست ازم بگیره، ولی بودن دو سه روزه اون مامان، قد یه سفر یه هفته‌ای فارغ از هر دغدغه حالمو خوب کرد، شاید چون بلد بود وقتی کنارم میشینه همسن من بشه، یا مثل من فکر کنه یا...! کلی چیز دیگه.

آدما هم میتونن نسیم باشن. بوزن، حالتو خوب کنن، و برن. و این توی هیچ فرمولی نمیگنجه، باید و شاید روش جواب نمیده و حتی رسمش غافلگیریه.


پ.ن: و این آهنگ حمید هیراد که الان فکر کنم کسی نیست که نشنیده باشدش، ولی من طبق معمول بعد خوابیدن تبش، خودمو دچارش میکنم. مخصوصا تیکه اولش... هم؟ 

میتونین گوش بدین، مثل من از الان تا صبح :پیدریافت