خلاصه ما یه روز نشستیم، داوطلبانه، شاید بدون فکر، دستی دستی، دست خودمونو تو زندگی انداختیم عقب.

...پ.ن: یه دوستی، که البته ناشناسن قطعا! ، طی یک پیام خصوصی برای بنده نوشتن که این مطالبو مینویسی

شوهر جمع کنی؟!

منظورشون مطلب پایین!

البته کامنت ایشون علامت سوال نداشت، من محض تنوع دوتا علامت اضافه کردم!

الان سوال من اینه بقیه م اینجوری فکر میکنن؟!!

در پاسخ به دوست ناشناسمونم نقطه گذاشته و اجازه میدم قدرت خلاقیتشون رشد کنه :|