میتونین ابراز تاسف کنین، ترحم کنین و یا حتی تحقیر!

چون خودم همشو در آنِ واحد نسبت به خودم دارم، تشدید هم 

شده تازه عطف به پست قبل...

دعوت همگانیِ به اشتراک گذاشتن دو صفحه اول کتابهاست که

هولدن پایه‌شو گذاشته و توی وبلاگ خیلی از بچه‌ها لبیکشو دیدم.

چه حسی داشته باشم خوبه؟

که ندارم!

از دو جهت هم ندارم

یکیش چشم‌گیر نرودن تعداد کتاباییِ که جاشون بین هزارتا چیز

خالیه

و یکیش نگرفتن هدیه‌ست... اینجور هدیه‌ای یا حتی یادگاریِ 

نوشتاری اول کتابی که متعلق به خودم باشه

...

اینو به روز میکنم

هروقت دستم پر شد

دلم نیز، هم